Vizyon

    Alanında uzman kimliği ile mevzuat açısından güncelliğini her zaman koruyan, teknik ve bilimsel yeniliklere açık, başta hukuk devleti olmak üzere Anayasal ilkelere ve evrensel değerlere bağlı hizmet anlayışı ile Üniversitemiz içinde örnek, diğer Üniversiteler açısından da model teşkil etmektir. Bu bakımdan, salt olarak hali hazırdaki hukuki uyuşmazlıkları çözmekten öte, ileride hukuki uyuşmazlığa dönüşme ihtimali olan işlemler bakımından pro-aktif bir yaklaşım benimsenerek, ilgili sorunların hukuki uyuşmazlığa dönüşmemesini sağlamak için diğer tüm birimlerle iletişim halinde olmaktır.