Misyon

    Üniversitemiz birimlerinin tesis edeceği işlemlerin yürürlükteki mevzuata ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile Üniversitemizin menfaatleri doğrultusunda aktif olarak danışmanlıkta bulunmak, dava ve ihtilafların meydana gelmesi ihtimalini asgariye indirmek için önleyici hukuk araçlarını etkin olarak kullanmak, adli ve idari merciler önünde Üniversite tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerini savunmak, ihtilafların yargıya taşınması durumunda ise hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde Üniversitemizin haklılığının ortaya konulması ile dava sayılarını azaltmak ve davalardaki başarı seviyemizi azamiye çıkarmaktır.