Kurum Arabuluculuk Komisyonu

Kurum Arabuluculuk Komisyonu
 
Asil Üye       Öğr. Gör. Elif Merve GÜLEÇ - Hukuk Müşaviri Vekili (Başkan)
   
Asil Üye       Oya DEMİR - Avukat
   
Asil Üye       Recep ŞAHİN - Avukat
   
Yedek Üye       Abdulkerim ARTAN - Avukat